Zarząd Stowarzyszenia kadencja 2016-2019:Roman+Sygulski+-+Prezes+Zarz%C4%85du+Ars+Legis%3B+ur.+1954+r.+w+Wieluniu%2C+Prowadzi+Indywidualn%C4%85+Kancelari%C4%99+Adwokack%C4%85+w+Krakowie.+Motto+zawodowe%3A+Dabis+mihi+fatum+dabo+tibi+ius.+Motto+%C5%BCyciowe%3A+Wej%C5%9B%C4%87+na+drog%C4%99+to+zej%C5%9B%C4%87+ze+swej+drogi+Ulubiony+limeryk%3A+Pewien+starszy+m%C4%99%C5%BCczyzna+z+Kamczatki%3B+Wyhodowa%C5%82+w+zaciszu+swej+chatki%3B+Tak+d%C5%82ugiego+jamnika%2C+%C5%BCe+za+rad%C4%85+prawnika%3B+Jamnik+p%C5%82aci%C5%82+podw%C3%B3jne+podatki.
Roman Sygulski - Prezes Zarządu Ars Legis
Joanna+Gregu%C5%82a%2C+Wiceprezes+i+wsp%C3%B3%C5%82za%C5%82o%C5%BCycielka+Ars+Legis+-+Stowarzyszenia+im.+%C5%9Bw.+Ivo+Helory+-+Patrona+Prawnik%C3%B3w.+Notariusz+w+Krakowie%2C+wieloletni+cz%C5%82onek+w%C5%82adz+samorz%C4%85dowych%2C+a+obecnie+Prezes+Rady+Izby+Notarialnej+w+Krakowie%2C+cz%C5%82onek+mi%C4%99dzynarodowego+zespo%C5%82u+ds.+jurysdykcji+prewencyjnej+w+ramach+projektu+Komisji+Notariat%C3%B3w+Unii+Europejskiej+oraz+ekspert+w+imieniu+Komisji+Notariat%C3%B3w+Unii+Europejskiej+w+Komisji+Europejskiej%2C+cz%C5%82onek+Zarz%C4%85du+Fundacji+Dzie%C5%82o+Pomocy+Dzieciom+w+Krakowie.+Do%C5%9Bwiadczony+wizytator+i+szkoleniowiec%2C+autorka+publikacji+z+zakresu+aplikacji+notarialnej.+Prywatnie+mi%C5%82o%C5%9Bniczka+muzyki%2C+literatury+i+ps%C3%B3w%2C+Autorka+tomiku+wierszy+%E2%80%9EPrzedtem+i+potem%E2%80%9D.
Joanna Greguła - Wiceprezes Ars Legis
Karol+Tatara+%E2%80%93+radca+prawny%2C+absolwent+Wydzia%C5%82u+Prawa+i+Administracji+UJ+oraz+School+of+American+Law+organizowan%C4%85+przez+The+Catholic+University+of+America+w+Waszyngtonie+wraz+WPiA+UJ%2C+posiadaj%C4%85cy+kilkuletnie+do%C5%9Bwiadczenie+w+obs%C5%82udze+prawnej+os%C3%B3b+prawnych%2C+w+tym+sp%C3%B3%C5%82ek%2C+stowarzysze%C5%84+i+fundacji.+Pracowa%C5%82+r%C3%B3wnie%C5%BC+jako+prawnik+w+jednym+z+krakowskich+Towarzystw+Funduszy+Inwestycyjnych.+Specjalista+w+zakresie+prawa+upad%C5%82o%C5%9Bciowego%2C+prawa+sp%C3%B3%C5%82ek+i+organizacji+pozarz%C4%85dowych.+Wsp%C3%B3%C5%82za%C5%82o%C5%BCyciel+i+wiceprezes+Ars+Legis+%E2%80%93+Stowarzyszenia+im.+%C5%9Aw.+Ivo+Helory+%E2%80%93+Patrona+Prawnik%C3%B3w.+Niedosz%C5%82y+absolwent+psychologii+na+Wydziale+Filozoficznym+UJ.
Karol Tatara - Wiceprezes Ars Legis
Magdalena+Szepczy%C5%84ska+%E2%80%93+radca+prawny+od+2003+roku%2C+absolwentka+Wydzia%C5%82u+Prawa+Uniwersytetu+Jagiello%C5%84skiego+w+Krakowie+oraz+podyplomowego+studium+prawa+ochrony+konkurencji+i+konsument%C3%B3w+w+Instytucie+Prawa+W%C5%82asno%C5%9Bci+Intelektualnej+Uniwersytetu+Jagiello%C5%84skiego+w+Krakowie.+Zwi%C4%85zana+ze+Stowarzyszeniem+Ars+Legis+od+samego+pocz%C4%85tku+jego+istnienia%2C+od+2008+roku+Kierownik+Poradni+Prawa+Mieszkaniowego+i+Spadkowego+przy+Ars+Legis%2C+a+od+2016+roku+Skarbnik.+Za+dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87+pro+bono+nagrodzona+w+2011+roku+Kryszta%C5%82owym+Sercem+Radcy+Prawnego.+Cz%C5%82onek+Rady+Okr%C4%99gowej+Izby+Radc%C3%B3w+Prawnych+w+Krakowie+od+2016+roku.+W+kadencji+2013-2016+cz%C5%82onek+Okr%C4%99gowego+S%C4%85du+Dyscyplinarnego+przy+Okr%C4%99gowej+Izbie+Radc%C3%B3w+Prawnych+w+Krakowie.+Prowadzi+indywidualn%C4%85+Kancelari%C4%99+Radcy+Prawnego+w+Krakowie.+Od+dzieci%C5%84stwa+zwi%C4%85zana+ze+sportem+%E2%80%93+wielokrotna+medalistka+mi%C4%99dzynarodowych+i+og%C3%B3lnopolskich+mistrzostw+prawnik%C3%B3w+w+narciarstwie%2C+cz%C5%82onek+Skilex+International+oraz+Komisji+Rewizyjnej+Stowarzyszenia+Spartakiada+Prawnik%C3%B3w+2014.
Magdalena Szepczyńska - Skarbnik w Zarządzie Ars Legis
Piotr+Mr%C3%B3z+%E2%80%93+podpu%C5%82kownik+Wojska+Polskiego%2C+radca+prawny.+Absolwent+Wydzia%C5%82u+Prawa%2C+Prawa+Kanonicznego+i+Administracji+Katolickiego+Uniwersytetu+Lubelskiego+Jana+Paw%C5%82a+II.+Pe%C5%82ni+s%C5%82u%C5%BCb%C4%99++w+Dow%C3%B3dztwie+Komponentu+Wojsk+Specjalnych+w+Krakowie.+Jednocze%C5%9Bnie+prowadzi+praktyk%C4%99+zawodow%C4%85+w+formie+kancelarii+radcy+prawnego.+Mi%C5%82o%C5%9Bnik+bieg%C3%B3w+d%C5%82ugodystansowych+oraz+dobrej+ksi%C4%85%C5%BCki.
Piotr Mróz - Sekretarz w Zarządzie Ars Legis
Maciej+Drogo%C5%84+-+Cz%C5%82onek+Zarz%C4%85du+Ars+Legis+jest+zwi%C4%85zany+ze+Stowarzyszeniem+od+2006+r.+Absolwent+Wydzia%C5%82u+Prawa+i+Administracji+Uniwersytetu+Jagiello%C5%84skiego+w+Krakowie%2C+a+obecnie+s%C5%82uchacz+studi%C3%B3w+doktoranckich+na+Wydziale+Prawa+i+Administracji+Uniwersytetu+Jagiello%C5%84skiego+w+Krakowie+%28zainteresowania+naukowe%3A+prawo+rynku+kapita%C5%82owego%2C+prawo+sp%C3%B3%C5%82ek%2C+prawo+upad%C5%82o%C5%9Bciowe+i+naprawcze%29.+Odbywa+aplikacj%C4%99+radcowsk%C4%85+prowadzon%C4%85+przez+Okr%C4%99gow%C4%85+Izb%C4%99+Radc%C3%B3w+Prawnych+w+Krakowie.+Pracuje+w+dziale+prawnym+sp%C3%B3%C5%82ki+zajmuj%C4%85cej+si%C4%99+doradztwem+prawnym+i+finansowym%2C+pe%C5%82ni+tak%C5%BCe+funkcje+nadzorcze+w+podmiotach+prowadz%C4%85cych+dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87+gospodarcz%C4%85.+W+wolnych+chwilach+wspina+si%C4%99+po+g%C3%B3rach+i+podr%C3%B3%C5%BCuje.
Maciej Drogoń - Członek Zarządu Ars Legis

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników
KRS: 0000248256, NIP: 6751337418, REGON: 120174187, Nr rachunku bankowego: Credit Agricole Bank Polska SA 31 1940 1076 3004 3851 0000 0000
wszelkie prawa zastrzeżone